Skip to main content

Subsidieregeling “WEL GOED WATERGEVEN” krijgt een vervolg in 2022/2023

By 1 februari 2022Nieuws

De Brabantse waterschappen hebben samen met de provincie Noord-Brabant en de ZLTO de afgelopen jaren het project ‘Wel Goed Watergeven’ uitgevoerd.

 

Ondernemers in Brabant konden subsidie ontvangen voor maatregelen die er voor zorgden dat er minder water werd gebruikt of dat er meer water kon worden vastgehouden in het gebied.

 

Voorbeelden van de maatregelen zijn de aanleg van druppelirrigatie*, aanleg van extra stuwen in perceelssloten en peilgestuurde drainage.

 

Aangezien er veel gebruik van de regeling is gemaakt wordt er gewerkt aan een vervolg.

 

Op de website van de ZLTO kunt u zich alvast aanmelden als u in 2022 of 2023 gaat investeren in waterbesparende maatregelen.

 

*Druppelirrigatie: Stan van Eekelen BV kan voor u de druppelslangen compleet en op maat aanleveren. Tevens kunnen we met u meedenken om uw irrigatieplan zo efficiënt mogelijk te implementeren binnen uw bedrijf.

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Stan van Eekelen BV